În perioada ianuarie-februarie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 707 milioane euro, comparativ cu 2 171 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 39 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 456 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 516 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent de 345 milioane euro, comparativ cu un deficit de 52 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2023.

 

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
Ianuarie – februarie 2023 Ianuarie – februarie 2024p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 23 575  25 747 -2 171 24 027 26 734 -2 707
A. Bunuri şi servicii 20 166 22 006 -1 840 20 467 22 724 -2 257
a. Bunuri  14 020 18 261 -4 241 14 018 18 220 -4 202
      b. Servicii 6 146 3 745 2 401 6 449 4 504 1 945
  • servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor
526 21 505 529 25 504
– transport 1653 702 951 1 764 776 988
  • turism – călătorii
727 1 158 -431 362 1 310 -948
  • servicii de telecomunicații,      informatice și informaționale
1 630 630 1 000 1 784 765 1 019
– alte servicii 1 610 1 234 376 2 010 1 628 382
B. Venituri primare 2 522 2  801 -279 2 274 3 069 -795
C. Venituri secundare 888 940 -52 1 286 941 345
p) date provizorii

 

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 229 milioane euro (comparativ cu 

1 345 milioane euro în perioada ianuarie – febuarie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1 105 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 124 milioane euro.

În perioada ianuarie – februarie 2024, datoria externă totală a crescut cu 6 766 milioane euro, până la 176 849 milioane euro. În structură: 

Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă  Serviciul datoriei externe, februarie 2024p
Sold la 31.12.2023 Sold la 29.02.2024p
1. Administrația publică 76 915 83 080 1 950
  Numerar și depozite 391 62 723
  Titluri de natura datoriei               61 265 67 297           1 093
  Împrumuturi 15 110 15 591 75
  Credite comerciale și avansuri 145 126                             59
  Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 307 3 334 35
Numerar și depozite 1 1                               0
      Titluri de natura datoriei                0 0 0
  Împrumuturi 0 0 0
  Alocări de DST 3 306 3 333 35
  Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 12 817 12 885 1 514
  Numerar și depozite 8 550 8 425 1 401
  Titluri de natura datoriei                4 174 4 374 65
  Împrumuturi 0 0 0
  Alte pasive 93 86 48
4. Alte sectoare 31 037 31 190 4 035
  Numerar și depozite 0 0 0
  Titluri de natura datoriei                863 871                               5
  Împrumuturi 13 585 13 706 1 715
  Credite comerciale și avansuri 16 300 16 309 2 265
  Alte pasive 289 304 50
I. Datoria externă  (1+2+3+4)* 124 076 130 489 7 534
II. Investiția directă: credite intra-grup 46 007 46 360 5 788
Total datoria externă  (I+II)

din care:

170 083 176 849 13 322
    Termen scurt 48 325 48 410 11 099
    Termen lung 121 758 128 439 2 223
p) date provizorii

* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

 

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 10,9 la sută în luna februarie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la  29 februarie 2024 a fost de 6,1 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 29 februarie 2024 a fost de 101,2 la sută, comparativ cu 96,3 la sută la 31 decembrie 2023.

 

Precizări metodologice

 

    1. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor. 

3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii; 

3.3 Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții); 

3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.

 

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 14 mai 2024.

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *