BNR : Indicatori monetari – martie 2022

0
373
Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii martie 2022 un sold de 567 285,5 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 0,6 la sută (-2,4 în termeni reali) față de luna februarie 2022, iar în raport cu martie 2021 s-a majorat cu 13,6 la sută (3,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*

INDICATORI

31 Martie 2022

(mil. lei)

Martie 2022/

Februarie 2022

(%)

Martie 2022/

Martie 2021

(%)

M1 (masa monetară în sens restrâns) 406 434,2 -0,7 18,3
Numerar în circulație **  98 827,3 -1,0 9,2
Depozite overnight *** 307 606,9 -0,7 21,6
M2 (masa monetară intermediară) 567 285,5 -0,6 13,6
M1  406 434,2 -0,7 18,3
Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 160 851,3 -0,1 3,3
M3 (masa monetară în sens larg) 567 285,5 -0,6 13,6
M2  567 285,5 -0,6 13,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0
* date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere 
Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia*

INDICATORI

31 Martie 2022

(mil. lei)

Martie 2022/

Februarie 2022     

(%)

Martie 2022/    

  Martie 2021     

(%)

Masa monetară (M3) 567 285,5 -0,6 13,6
Active externe nete** 244 994,9 -6,8 5,2
Active interne nete*** 322 290,6 4,7 21,0
* date provizorii

** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. 

 Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți;  aurul monetar.

 Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.

***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3). 

Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.

Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna martie 2022 cu 1,6 la sută față de februarie 2022 (-0,3 la sută în termeni reali), până la nivelul de 336 132,6 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,7 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,9 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,8 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). 

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 15,7 la sută (5,0 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 20,0 la sută a componentei în lei (8,9 la sută în termeni reali) și a majorării cu 5,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (5,1 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

 

Tabel 3. Creditul neguvernamental*

INDICATORI

31 Martie 2022

(mil. lei)

Martie 2022/ 

Februarie 2022  

     (%)

Martie 2022/ 

Martie 2021

(%)

Credit neguvernamental (total) ** 

336 132,6 1,6 15,7

Credit neguvernamental în lei:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

244 455,3

140 379,7

104 075,6

1,9

1,3

2,8

20,0

15,3

27,0

Credit neguvernamental în valută: 

– gospodăriile populației

 – alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

91 677,3

26 600,3

65 077,0

0,8

-1,3

1,6

5,6

-12,7

15,5

*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

 

Creditul guvernamental a scăzut în luna martie 2022 cu 1,6 la sută față de luna februarie 2022, până la 164 033,9 milioane lei. În raport cu martie 2021, acesta a crescut cu 6,2 la sută (-3,5 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au scăzut în luna martie 2022 cu 0,5 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 478 751,9 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,1 la sută (0,9 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 62,4 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 2,7 la sută față de luna februarie 2022, până la 298 571,4 milioane lei. Comparativ cu luna martie 2021, acestea au crescut cu 6,6 la sută (-3,2 la sută în termeni reali).

 

Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*

INDICATORI

31 Martie 2022

(mil. lei)

Martie 2022/

Februarie 2022  

     (%)

Martie 2022/

Martie 2021

(%)

Depozite ale rezidenților clienți neguvernamentali (total)**

478 751,9 -0,5 11,1

Depozite în lei ale rezidenților:

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

298 571,4 

156 831,2

141 740,2

-2,7

-4,8

-0,2

6,6

1,0

13,6

Depozite în valută ale rezidenților: 

– gospodăriile populației

– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare)

180 180,5

125 047,9 

55 132,7

3,3

2,9

4,1

19,5

14,4

32,8

*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

 

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au scăzut cu 4,8 la sută față de luna anterioară, până la 156 831,2 milioane lei și s-au majorat cu 1,0 la sută (-8,3 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 0,2 la sută (până la 141 740,2 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna martie 2021 au înregistrat o creștere de 13,6 la sută (3,1 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 37,6 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 3,3 la sută față de luna februarie 2022, ajungând până la nivelul de 180 180,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 3,3 la sută, până la 36 425,1 milioane euro). Comparativ cu luna martie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 19,5 la sută (19,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 2,9 la sută față de luna februarie 2022, până la 125 047,9 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 14,4 la sută (13,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 4,1 la sută față de luna februarie 2022, până la 55 132,7 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu martie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 32,8 la sută (32,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

 

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici link.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here