Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii martie 2024 un sold de 680 123,4 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,3 la sută (-0,1 în termeni reali) față de luna februarie 2024, iar în raport cu martie 2023 s-a majorat cu 10,8 la sută (3,9 la sută în termeni reali).

 

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 Martie 2024 (mil. lei) Martie 2024/ Februarie 2024
(%)
Martie 2024/ Martie 2023
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 403 259,1 -0,4 5,5
Numerar în circulație **  112 469,7 0,8 9,1
Depozite overnight *** 290 789,4 -0,8 4,2
M2 (masa monetară intermediară) 680 123,4 0,3 10,8
M1  403 259,1 -0,4 5,5
Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 276 864,3 1,4 19,5
M3 (masa monetară în sens larg) 680 123,4 0,3 10,8
M2 680 123,4 0,3 10,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0
* date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere 

Tabel 2. Masa monetară și contrapartida acesteia*

INDICATORI31 Martie 2024 (mil. lei)Martie 2024/ Februarie 2024
(%)Martie 2024/ Martie 2023
(%)Masa monetară (M3)680 123,40,310,8Active externe nete**359 807,21,725,0Active interne nete***320 316,2-1,1-1,8* date provizorii** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.  Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.  Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepția elementelor componente ale masei monetare M3). Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

 

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna martie 2024 cu 1,1 la sută față de februarie 2024 (0,6 la sută în termeni reali), până la nivelul de 387 979,8 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,9 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,1 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,4 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 4,7 la sută (-1,8 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 6,4 la sută a componentei în lei (-0,2 la sută în termeni reali) și cu 1,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (0,7 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

 

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 Martie 2024 (mil. lei) Martie 2024/ Februarie 2024
(%)
Martie 2024/ Martie 2023
(%)
Credit neguvernamental (total) **  387 979,8 1,1 4,7
Credit neguvernamental în lei: 267 310,2 1,3 6,4
– gospodăriile populației 155 769,2 1,2 6,3
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) 111 541,0 1,5 6,6
Credit neguvernamental în valută:  120 669,6 0,4 1,1
– gospodăriile populației 20 259,5 -1,7 -15,4
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) 100 410,1 0,9 5,2
*date provizorii; ** include și creditele neperformante.

 

Creditul guvernamental a înregistrat o scădere în luna martie 2024 de 1,4 la sută față de luna februarie 2024, până la 215 800,3 milioane lei. În raport cu martie 2023, acesta s-a majorat cu 20,3 la sută (12,8 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna martie 2024 cu 0,3 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 584 458,6 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,4 la sută (4,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 70,4 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,8 la sută față de luna februarie 2024, până la 411 450,8 milioane lei. Comparativ cu luna martie 2023, acestea s-au majorat cu 17,0 la sută (9,7 la sută în termeni reali).

 

Tabel 4. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali*
INDICATORI 31 Martie 2024 (mil. lei) Martie 2024/ Februarie 2024
(%)
Martie 2024/ Martie 2023
(%)
Depozite ale rezidenților clienți neguvernamentali (total) ** 584 458,6 0,3 11,4
Depozite în lei ale rezidenților: 411 450,8 0,8 17,0
– gospodăriile populației 225 944,5 1,1 21,8
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) 185 506,3 0,5 11,6
Depozite în valută ale rezidenților:  173 007,8 -0,9 0,2
– gospodăriile populației 119 702,7 -0,2 -2,2
– alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) 53 305,1 -2,3 6,0
*date provizorii;** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere și toate depozitele la termen indiferent de scadență.

 

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 1,1 la sută față de luna anterioară, până la 225 944,5 milioane lei și cu 21,8 la sută (14,2 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) s-au majorat cu 0,5 la sută (până la 185 506,3 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna martie 2023, au înregistrat o creștere de 11,6 la sută (4,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 29,6 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,9 la sută față de luna februarie 2024, ajungând până la nivelul de 173 007,8 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu luna martie 2023, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 0,2 la sută (-0,3 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,2 la sută față de luna februarie 2024, până la 119 702,7 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, scăderea acestui indicator exprimat în lei a fost de 2,2 la sută (-2,6 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 2,3 la sută față de luna februarie 2024, până la 53 305,1 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu martie 2023, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 6,0 la sută (5,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor și pasivelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactive. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare și creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici link.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna aprilie 2024, va apărea la data de 27 mai 2024.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *