CARAVANA OAER & UTCB, stația 5, etapa II ajunge la Craiova – Clădirile viitorului: neo-conceptul NZEB, proiectarea AR și digitalizarea mediului construit

0
242

OAER (Ordinul Auditorilor Energetici din Romania, www.oaer.ro) împreună cu UTCB (Universitatea de Construcții din București, http://utcb.ro) și cu spijinul Consiliului Județean Dolj și al UCV (Universitatea din Craiova, https://www.ucv.ro), organizează pe 15 septembrie la  Craiova al 5-lea webo-seminar din cadrul Caravanei ”OAER & UTCB”, cu tematica „Clădirile  viitorului: neo-conceptul NZEB, proiectarea AR și digitalizarea mediului construit”.

Specialiști ai  UTCB și OAER vor explica arhitecților, auditorilor energetici, inginerilor cu activitate în domeniul  construcțiilor, dezvoltatorilor, autorităților publice locale și tuturor celor interesați ce înseamnă  conceptul inovator NZEB (clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero) și cum va evolua  sectorul clădirilor noi și existente în contextul noilor programe de finanțare prin fonduri structurale  și PNRR. 

Pe 15 septembrie reprezentanții OAER împreună cu cei ai UTCB se vor deplasa cu CARAVANA la Craiova (Universitatea din Craiova, Clădirea Centrală, sala 444, etaj 3), iar ulterior vor mai  opri, după ce au fost deja la Pitești, Constanța, Sibiu și Bacău, și în stațiile Oradea, Galați, Arad,  Suceava, Baia-Mare, Râmnicu-Vâlcea, Târgu-Mureș, Ploiești, Petroșani, Brașov și, în final,  București. Obiectivul principal este acela de a transmite cât mai multe informații despre noile  concepte pe care autoritățile locale, dezvoltatorii dar și constructorii vor fi obligați prin legi și norme  tehnice să le aplice tuturor categoriilor de clădiri: minimizarea consumurilor de energie și a  emisiilor de CO2, utilizarea adecvată din punct de vedere tehnic dar și economic a surselor  regenerabile de energie, proiectarea BIM (Building Information Modelling) și AR (Augmented 

Reality), tratarea aerului respirat de ocupanți în spațiile din interiorul clădirilor cu echipamente  adecvate pentru ventilare mecanică și dezinfectare, exemplificarea unui soft complex pentru  proiectarea energetică a clădirilor viitorului sau pentru renovarea aprofundată a clădirilor  existente. De asemenea, cadre universitare ale UTCB împreună cu specialiști reputați la nivel  regional ai OAER își propun să explice importanța legislației europene în domeniul performanței  energetice a clădirilor, a noilor programe europene cum ar fi GREEN NEW DEAL sau FIT FOR  55, precum și implicațiile pentru sectorul construcțiilor din Romania, în contextul finanțărilor  asigurate prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) sau prin celelalte programe  pentru fonduri structurale de dezvoltare. 

Organizatorii CARAVANEI OAER & UTCB realizează un pionierat în domeniul construcțiilor prin  inițiativa de diseminare a informațiilor și de conștientizare a tuturor actorilor implicați la nivel local, a unor informații cu impact socio-economic dar și tehnic, deosebit.

 

CARAVANA OAER & UTCB, Craiova (stația 5, etapa II)  U-CERT Roadshow 

În cadrul acestui eveniment va avea loc și  prezentarea proiectului european U-CERT 

AUDITAREA ȘI CERTIFICAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE  FOCALIZATE PE BENEFICIARI 

Proiectul U-CERT a primit finanțare prin programul de cercetare și inovare HORIZON 2020 al  Uniunii Europene sub acordul de grant 839937. Uniunea Europeană nu este responsabilă  pentru efectele utilizării informațiilor conținute în acest document, ele reprezentând doar punctul  de vedere al auditorilor. 

PE SCURT DESPRE OBIECTIVELE U-CERT 

Introducerea unei noi generații de Scheme de Evaluare și Certificare a Performanței  Energetice, centrate pe utilizator, pentru a evalua clădirile într-o manieră holistică și eficientă  din punct de vedere al costurilor, susținută de un proces de formare și certificare la nivelul UE  pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor; 

Facilitarea convergenței calității și fiabilității, folosind standardele EPB elaborate în cadrul  mandatului CEN M/480, prezentând opțiunile naționale și regionale pe o bază comparabilă; 

Încurajarea dezvoltării și aplicării de soluții inovatoare holistice centrate pe utilizator,  inclusiv Smart Readiness of Buildings (SRI); 

Încurajarea și sprijinirea utilizatorilor finali în procesul de luare a deciziilor (de exemplu, în ceea  ce privește renovarea profundă), îndemnul pentru achiziții mai bune și insuflarea încrederii prin  crearea unei valori adăugate vizibile, folosind CPE; 

Consolidarea implementării efective a EPBD prin furnizarea și aplicarea standardelor din  perspectiva tuturor părților interesate, facilitată și împuternicită de EPB Center. 

Evenimentul desfășurat la Craiova se poate viziona online pe 

https://www.facebook.com/EnergPlusRO

ORDINUL AUDITORILOR ENERGETICI DIN ROMÂNIA (OAER) este o asociație profesională ne-guvernamentală,  având ca obiectiv principal crearea cadrului organizatoric propice promovării măsurilor, conceptelor şi acţiunilor care  să conducă la susţinerea intereselor profesionale precum şi la creşterea şi perfecţionarea activităţii absolvenților de  învățământ superior de lungă durată și specialiștilor din cercetare, proiectare, executare şi exploatare, pentru realizarea  unor clădiri performante energetic. OAER asigură totodată cadrul instituţional, material şi social adecvat de manifestare  a membrilor săi, reprezentând și ocrotind interesele auditorilor energetici pentru clădiri. 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI (UTCB) este o instituție de învățământ superior cu o  tradiție îndelungată și cu un prestigiu incontestabil. UTCB este continuatoarea “Școlii de Poduri și Șosele” (cu grad de  facultate) înființată în anul 1851 la București. În 1921, „Școala Națională de Poduri și Șosele” s-a transformat în „Școala  Politehnică din București”, în cadrul căreia pregătirea inginerilor constructori s-a făcut în cadrul Secției de Construcții,  denumită din 1938 Facultatea de Construcții. În anul 1948, ca urmare a Reformei Învățământului, Facultatea de  Construcții s-a desprins din Școala Politehnică (care a devenit Institutul Politehnic) și s-a transformat într-o instituție de  învățământ superior de sine-stătătoare, numită Institutul de Construcții din București. Începând cu anul universitar  1994-1995, Institutul de Construcții a devenit Universitatea Tehnică de Construcții București. Evaluările instituționale  ale ARACIS au conferit de fiecare dată „Grad de Încredere Ridicat” pentru UTCB. 

Așa cum spune și sloganul universității, CLĂDIM EDUCAȚIE, care pune în evidență ceea ce ne dorim să construim, și  anume ingineri capabili cu fundamente puternice care la rândul lor trăiesc încă o sută de ani prin construcțiile pe care  le fac, UTCB pregătește specialiști în domeniul ingineriei civile, ingineriei mediului, ingineriei instalațiilor, ingineriei  geodezice și ingineriei mecanice pentru construcții. Viziunea UTCB este promovarea excelenței în educație și  cercetare, prin transformarea UTCB într-o universitate de cercetare avansată și educație în domeniul construcțiilor, și  care să devină un reper și un partener redutabil la nivel național, european și internațional pentru universități, institute  și centre de cercetare, pentru mediul corporatist și pentru societate. În perioada următoare UTCB își dorește să devină  un pol regional de excelență în educație și cercetare în domeniul construcțiilor și să contribuie la consolidarea rolului  ingineriei de construcții în societatea viitorului. 

PROGRAMUL WEBO-SEMINARULUI

Orar  Activitatea  Speaker  Notă
10:00-10:30  Welcome, B2B & Conferință de presă  Organizatorii  Offline
10:30-12:30 U-CERT Roadshow 

“Auditarea și certificarea performanței energetice  focalizate pe beneficiari” (prezentări pentru  utilizatorii CPE-dezvoltatori, arhitecți, proiectanți,  autorități locale etc.)

Organizatorii  Hibrid
12:30-13:30  Pauză de prânz & conferință de presă  Organizatorii & invitații &  presa Offline
13:30-14:00  Discursuri invitați  Autorități locale, Prorector UTCB, Președinte OAER  Hibrid
14:00-14:15  Programul educațional UTCB – adaptare  obligatorie pentru construcțiile viitorului Cezar VLĂDUȚ 

Prorector UTCB 

Hibrid
14:15-15:00  Neo-conceptul NZEB conform 

Mc001-revizuită

Cătălin LUNGU 

UTCB & OAER 

Hibrid
15:00-15:15  Instalațiile din clădirile viitorului  –  Hibrid
15:15-15:30 Proiectarea AR & 

digitalizarea mediului construit 

Dan MORARU, ALLBIM  Hibrid
15:30-15:45 ENERG+ – instrument software de conformare  NZEB, certificare și auditare energetică (operare, funcții, oferta) Tiberiu CATALINA & 

Cătălin LUNGU 

UTCB & AIIR

Hibrid
15:45-16:30  Discuții libere pe temele prezentate (masă rotundă)
STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here