Cardul national de sanatate redevine obligatoriu.

0
16

De la 1 iulie va fi reluata obligativitatea utilizarii cardului national de sanatate pentru serviciile medicale acordate in unitatile sanitare cu paturi si de catre furnizorii de investigatii paraclinice, furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu / ingrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale si furnizorii de medicamente.

De la 1 iulie redevine obligatriu cardul de sanatate. Serviciile acordate in cabinetele medicilor de familie si in ambulatoriul clinic de specialitate pot fi accesate fara utilizarea cardului de sanatate pana in 30 septembrie.

Intr-o Hotarare de Guvern adoptata in acest sens, sunt explicate o serie de alte masuri aplicabile pana la 30 septembrie, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului. Astfel, consultatiile medicale acordate in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog si logoped, pot fi acordate si la distanta, utilizand orice mijloace de comunicare. Consultatiile medicale la distanta se acorda cu incadrarea in numarul maxim de 8 consultatii pe ora. In plus, consultatiile la medicul specialist din ambulatoriu se acorda fara a fi necesar biletul de trimitere. In urma consultatiilor acordate la distanta medicul de familie sau medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescriptiile medicale; documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronica. Medicii din spital pot elibera, daca situatia o impune, la externarea asiguratului, prescriptie medicala pentru medicamente cu si fara contributie personala in ambulatoriu pentru maximum 90 de zile.

S-a prelungit pana la 30 septembrie termenul de valabilitate pentru urmatoarele documente a caror valabilitate expira pana la aceasta data: biletele de trimitere pentru specialitati clinice, inclusiv pentru specialitatea medicina fizica si de reabilitare; biletele de trimitere pentru specialitati paraclinice; recomandarile medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii si dispozitive asistive – ce se depun / se transmit la casa de asigurari de sanatate; deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor si dispozitivelor asistive; deciziile de aprobare emise de catre comisia de specialitate de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru efectuarea investigatiei PET-CT.

Decizia privind reintroducerea validarii serviciilor medicale cu cardul national de sanatate a fost luata pentru ca este necesar sa existe o evidenta mai clara a serviciilor acordate.

Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here