Primaria Craiova vrea sa prelungeasca cu inca 2 luni contractul Lorenei Nicolăiţă de administrare al SC Termo Urban Craiova

0
143

Contractul de administrare incheiat intre SC Termo Urban Craiova SRL si Lorena Nicolaița in luna iunie a.c. va fi prelungit cu doua luni. Conform prevederilor mandatul sau era valabil pe din iunie pana in august. Primaria Craiova va propune in sedința de Consiliu Local programata pe 29 iulie prelungirea lui cu alte doua luni.

„Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 90/2020 a fost desemnata doamna Nicolaița Lorena, in funcţia de administrator al SC TERMO URBAN CRAIOVA SRL incepand cu data de 01.03.2020.
Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 192/2021 s-a aprobat contractul de administrare ce urma a fi incheiat intre S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL si doamna Nicolaiţa Lorena conform anexei parte integranta din hotarare.
Prin adresa inregistrata cu nr. 115783/05.07.2021 au fost inaintate Serviciului Resurse Umane, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, un exemplar al contractului de administare nr.1024/02.06.2021 incheiat intre S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL si doamna Nicolaita Lorena si un exemplar al Hotararii nr.2 /02.06.2021 a Adunarii Generale a Asociatilor Termo Urban Craiova SRL.

Conform pct. III, art.4 si art.5 din contractul de administrare incheiat intre S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL si doamna Nicolaiţa Lorena, contractul s-a incheiat pentru o perioada de doua luni cu posibilitatea prelungirii acestuia.
Avand in vedere cele prezentate mai sus precum si prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/1990 privind societaţile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL 90/2020, HCL nr. 57/2016 si H.C.L. nr. 192/2021, propunem elaborarea proiectului de hotarare privind:
– aprobarea prelungirii duratei contractului de administrare al doamnei Nicolaita Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL pe o perioada de doua luni, incepand cu data de 02.08.2021 si pe cale de consecinţa aprobarea actului adiţional la contractul de administrare incheiat intre S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL si doamna Nicolaita Lorena, prevazut in Anexa care face parte integranta din prezentul raport;
– mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, doamna Bedelici Nicoleta-Livia pentru a vota si a semna actul adiţional in Adunarea Generala a Asociaţilor S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL
– imputernicirea doamnei Nicolaita Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA SRL ., sa efectueze cuvenitele mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Dolj;
– pe cale de consecinţa, modificarea in mod corespunzator a Hotararii Consiliului Local nr. nr.192/2021.” se arata in proiectul de hotarare .

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here