Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat organizeaza Conferința „Arbitrajul – o provocare pentru societatea românească actuală”

0
128

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană vă invită, în data de 25 noiembrie 2022, ora 12.00, la Conferința „Arbitrajul – o provocare pentru societatea românească actuală”.
Evenimentul este organizat în amfiteatrul „Jean Monnet” al Universității Româno-Americane, cu sediul în București, b-dul Expoziției nr. 1B, Sector 1.

Scopul organizării conferinței este informarea societății civile cu privire la faptul că arbitrajul poate reprezenta soluția completă și eficientă la problemele instanțelor judecătorești, afectate de plecarea unui număr mare de judecători din sistemul judiciar. Totodată, prin acest eveniment se urmărește determinarea instituțiilor statului să adopte măsuri de sprijinire a acestui mecanism de soluționare a conflictelor prin măsuri legislative menite să îmbunătățească cadrul legal privitor la arbitraj, să lărgească aria litigiilor arbitrabile și să acorde stimulente justițiabililor care înțeleg să-și soluționeze pe această cale disputele..

În cadrul conferinței, lectorii vor aborda subiecte de interes teoretic și practic din domeniul arbitrajului, precum: arbitrajul ca jurisdicție alternativă de soluționare a conflictelor; arbitrajul în domeniul proprietății intelectuale, în litigiile rezultate din activitatea operatorilor de turism și în litigiile izvorâte din raporturile contractuale ale Agenției Naționale pentru Locuințe; arbitrablilitatea litigiilor din domeniul asigurărilor, precum și controverse din practica judiciară privind soluționarea cauzelor din acest domeniu; necesitatea soluționării prin arbitraj a litigiilor de familie, precum și a litigiilor dintre autoritățile publice și cetățeni; arbitrajul în domeniul imobiliar și în litigiile de muncă; arbitrajul în noul context postpandemic rezilient și augumentat.

La eveniment vor participa reprezentanții unor ministere și instituții centrale, cadre didactice universitare, factori de decizie locali, practicieni din domeniul juridic, experți, exponenții unor confederații patronale și sindicale, oameni de afaceri și arbitrii Tribunalului Permanent de Arbittraj Instituționalizat.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

12.00 – 12.10 Primirea invitaților

12.10 – 12.15 Deschiderea conferinței

12.15 – 12.25 Discursul doamnei Rodica VLAICU – Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

12.25 – 12.35 Discursul doamnei Mihaela Florentina PRUNĂ – Decanul Facultății de Drept a Universității Româno–Americane

12.35 – 13.00 Alocuțiunile invitaților de onoare

13,00 – 14.00 Lucrări în plen

 Avocat prof. univ. dr. Marius Cezar PANTEA – Soluționarea disputelor din domeniul proprietății intelectuale prin arbitraj

 Arbitru drd. Cristina DOBRE – Necesitatea arbitrajului în litigiile de familie

 Arbitru Ruxandra – Elena GÎNDU – Soluționarea alternativă a litigiilor rezultate din activitatea operatorilor din turism din Romania, respectiv din activitatea antreprenorilor care închiriază către publicul larg în scop turistic imobile prin intermediul platformelor online dedicate

 Arbitru drd. Raluca – Alecsandra ROȘCA – Arbitrabilitatea litigiilor izvorâte din raporturile contractuale ale Agenției Naționale pentru Locuințe

 Arbitru prof. univ. dr. NECULAE NABARJOIU – Arbitrajul – jurisdicție alternativă în soluționarea conflictelor

14.00 – 14.20 Pauză de cafea

14.20 – 15.45 Lucrări în plen

 Arbitru dr. Arcadia HINESCU – Incidența dispozițiilor Normei ASF nr. 18/2017 asupra evoluției arbitrajului în România

 Avocat Costel FLORICEL – Controverse din practica judiciară privind soluționarea litigiilor din domeniul asigurărilor

 Arbitru Roxana MIHĂESCU – A fi sau a nu fi convenție arbitrală în contractul de asigurare

 Arbitru Elena RIDA – Arbitrajul și medierea în mediul de afaceri

 Arbitru lect. univ. dr. Elena TURCU – Drepturile şi obligaţiile arbitrilor cu trimitere specială la obligaţia de formare şi perfecţionare profesională

 Arbitru conf. univ. dr. Liana ELEFTERIE – Arbitrajul în noul context postpandemic rezilient și augumentat

 Arbitru Sidonia –Gabriela VODISLAV – Arbitrabilitatea litigiilor din domeniul imobiliar

 Arbitru Vasile CĂRĂVAN – Arbitrajul în litigiile de muncă

 Arbitru lect. univ. dr. Ana-Maria VASILE – Câteva considerații privind avantajele utilizării procedurii arbitrale

 Arbitru drd. Rodica VLAICU – Oportunitatea și necesitatea transpunerii în legislația românească a dispozițiilor Recomandării nr. (2001) 9 a Comitetului de Miniștrii către statele membre privind căile alternative de soluționare a litigiilor dintre autoritățile administrative și persoanele private

14.45 – 16.00 Sesiune de întrebări și răspunsuri. Închiderea conferinței

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here